Privacyverklaring

Qnipsalon Uniq, gevestigd aan Koningstraat 36, 9901 EE Appingedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze cookie- en privacyverklaring.

Contactgegevens
Qnipsalon Uniq
Stationsstraat 33
9901 BL Appingedam
0596 – 627 196
info@qnipsalonuniq.nl

Qnipsalon Uniq verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Contactmomenten, waarvan elektronisch contact wordt opgeslagen
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken

Qnipsalon Uniq verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om de administratie te kunnen uitvoeren
 • Garantieclaims te controleren en af te handelen
 • Om reviews via andere kanalen te tonen
 • Voor het per email op de hoogte houden van het aanbod, nieuws en acties van Qnipsalon Uniq
 • Qnipsalon Uniq analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Qnipsalon Uniq verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Qnipsalon Uniq verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Jouw toestemming
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op Qnipsalon Uniq rustende wettelijke verplichting.
 • De gegevens zijn nodig voor Qnipsalon Uniq zijn gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”: het commercieel belang om meer inzicht te krijgen in de gebruikers en klanten (en hun wensen).

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Qnipsalon Uniq bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Europese Economische Ruimte

Qnipsalon Uniq geeft geen gegevens van jouw door naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze worden opgeslagen op servers binnen de Europese Economische Ruimte.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@qnipsalonuniq.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Qnipsalon Uniq en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@qnipsalonuniq.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Qnipsalon Uniq neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@qnipsalonuniq.nl